Регресия и регресивна терапия

вербална и регресивна терапия

ДЕЦА И ЮНОШИ

РЕГРЕСИЯ  И РЕГРЕСИВНА ТЕРАПИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ

СПОМНЯМ СИ...

Защо регресия?

Регресия буквално означава връщане назад.

Регресивната терапия се основава на два основни принципа. Първият гласи, че всичко има своето начало. Вторият, че времето не лекува всички рани. От тук се формират и целите на регресивната терапия  – да открие момента на възникване на причината, поради която клиентът има въпроси, не се усеща цялостен или себе си. В търсенето си клиентите често минават границите на настоящия живот и откриват себе си в преживявания в предишен живот.

Присъствайки едновременно тук и сега и там и тогава, в регресивната терапия не променяме фактите на случилото се, но можем да придобием едно ново съдържание и разбиране, един нов смисъл и послание за бъдещето.

ПОВОДИ ЗА РЕГРЕСИЯ
Регресия - изследване на проблема

Регресия - изседване на проблема в настоящия или минал живот

Преживяване - мисловни картини и енергийни блокади

Преживяване отново - скрити мисловни картини и енергийни блокади - терапевтична работа

Трансформация

Трансформация - освобождаване от влиянията на миналото в настоящето и бъдещето

Проверка на резултатите от регресивната терапия

Проверка на резултатите

Контакти

   Тел: +359 896 22 68 11

   Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 3

   Email: pepi.getschkov@gmail.com

   Google sites: Регресия - психолог Пенка Гечкова - Психолог, психотерапевт в Пловдив (business.site)

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
© 2019 - 2021 Всички права запазени