Регресия и регресивна терапия

РЕГРЕСИЯ  И РЕГРЕСИВНА ТЕРАПИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ

вербална и регресивна терапия

ДЕЦА И ЮНОШИ

регресия пловдив

СПОМНЯМ СИ...

Защо регресия?

Регресивната терапия се основава на два основни принципа. Първият гласи, че всичко има своето начало. Вторият, че времето не лекува всички рани. От тук се формират и целите на регресивната терапия  – да открие момента на възникване на причината, поради която клиентът има въпроси, не се усеща цялостен или себе си. 

Присъствайки едновременно тук и сега и там и тогава, в регресивната терапия не променяме фактите на случилото се, но можем да придобием едно ново съдържание и разбиране, един нов смисъл и послание за бъдещето.

Регресия

Чрез нея намираме и изследваме проблема в детайли във времето на възникването му. Преживяване отново на ситуации или обзор на целия живот. 

Регресивна и трансперсонна терапия

За постигане на резултати не е достатъчна  срещата с миналото. Наобходими са знания и умения в терапевтични техники за разбиране, разрешаване, освобождаване и интегриране на миналото спрямо настоящето.

поводи за регресия

РЕГРЕСИЯ

Какво е регресия и кога се прилага?

Регресия буквално означава връщане назад, връщане в миналото. В психотерапевтичната рабора методът на регресия се използва за:

- откриване на първопричината за дадено поведение или състояние

- преживяване отново и освобождаване на замърсени мисловни картини

- осъзнаване на неправилно формирани убеждения, освобождаване от постулати и натрапчиви мисли и навици

- освобождаване на тялото и психиката от последствията след преживяно насилие - физическо или психическо 

- здравословно излизане от състояние на травмиращи събития, траур

- реабилитиране на тялото, духа и психиката след инциденти, болнични престои, медицински манипулации

В регресивната терапия най-често работим с проблеми, на които причината за възникване е непонятна за клиента - забравена или подтисната. Или проблемът е епизод, който се върти в главата "до полудяване".   

При терапевтичната работа важен елемент на травмата е болката -телесна, психическа или душевна. Работи се едновременно с товари на трите нива - ментално, емоционално и телесно. Най-често срещаните ментални товари са обърканост, неразбиране, безсъзнание, вина, а в емоционалния спектър - страх, тъга/мъка, ярост/гняв, срам, самота, безпомощност.

Травматични ситуации, поразяващи егото, могат да бъдат: нападение, преследване, подиграване, пожар, затвор, измъчвне, нещастен случай, операция, обир, жертва, терор, изгаряне, давене, глад, изнасилване, изоставяне, обезобразяване, унужение, смазване, задушаване, нараняване, хулене, самоубийство. 

За емоционални последствия говорим, когато са налични чувства и емоции като потрес, страх, омраза, завист, безпомощност, безутешност, срам, мъка, погнуса, отчаяние, гняв, ярост, желание за отмъщение и др.

Изброените ситуации могат да бъдат преживени със своите последствия както пряко физически, така и вторично (фантазно, вторична травматизация) - като наблюдател, читател, зрител, слушател. 

(Много от снимките в моя сайт са безплатен ресурс от pixabay.com, pexels.com, unsplash.com)

ПОВОДИ ЗА РЕГРЕСИЯ

Регресия - изседване на проблема в настоящия или минал живот

Преживяване отново - скрити мисловни картини и енергийни блокади - терапевтична работа

Проверка на резултатите

Контакти

   Тел: +359 896 22 68 11

   Пловдив, бул. Руски 15, ет. 1, оф. 18

   Email: pepi.getschkov@gmail.com

  Информация за мен в Google

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
© 2019 - 2024 Всички права запазени