Регресия и регресивна терапия

Какво е регресия и кога се прилага

Регресия и кога се прилага

Регресия буквално означава връщане назад, връщане в миналото. В психотерапевтичната рабора методът на регресия се използва за:

- откриване на първопричината за дадено поведение или състояние

- преживяване отново и освобождаване на замърсени мисловни картини

- осъзнаване на неправилно формирани убеждения, освобождаване от постулати и натрапчиви мисли и навици

- освобождаване на тялото и психиката от последствията след преживяно насилие - физическо или психическо 

- здравословно излизане от състояние на травмиращи събития, траур

- реабилитиране на тялото, духа и психиката след инциденти, болнични престои, медицински манипулации

В регресивната терапия най-често работим с проблеми, на които причината за възникване е непонятна за клиента - забравена или подтисната. Или проблемът е епизод, който се върти в главата "до полудяване".   

При терапевтичната работа важен елемент на травмата е болката -телесна, психическа или душевна. Работи се едновременно с товари на трите нива - ментално, емоционално и телесно. Най-често срещаните ментални товари са обърканост, неразбиране, безсъзнание, вина, а в емоционалния спектър - страх, тъга/мъка, ярост/гняв, срам, самота, безпомощност.

Травматични ситуации, поразяващи егото, могат да бъдат: нападение, преследване, подиграване, пожар, затвор, измъчвне, убийство, нещастен случай, операция, обир, жертва, екзекуция, инквизиция, терор, изгаряне, удавяне, глад, изнасилване, изоставяне, обезобразяване, унужение, смазване, задушаване, нараняване, хулене, самоубийство. 

За емоционални последствия говорим, когато са налични чувства и емоции като потрес, страх, омраза, завист, безпомощност, безутешност, срам, мъка, погнуса, отчаяние, гняв, ярост, желание за отмъщение и др.

Изброените ситуации могат да бъдат преживени със своите последствия както пряко физически, така и вторично (фантазно, вторична травматизация) - като наблюдател, читател, зрител, слушател. 

Контакти

   Тел: +359 896 22 68 11

   Пловдив, бул. Руски 15, ет. 1, оф. 18

   Email: pepi.getschkov@gmail.com

  Информация за мен в Google

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
© 2019 - 2024 Всички права запазени